2011. augusztus 28., vasárnap

/Colin c. tipping sorsfordító megbocsátás-részlet/


"Azt akarod mondani, meg kel­ lett volna bocsátanom neki azért, hogy elcsábította a leg­jobb barátnőmet és mindenki mást, aki hajlandónak mu­tatkozott?
- Én csak azt mondom, hogy Henry akkoriban lehetőséget nyújtott neked, hogy kapcsolatot teremts az eredendő fáj­dalmaddal, és felismerd, hogyan vezérli egy bizonyos Önma­gadról kialakított meggyőződés az életedet.
Ezzel pedig megadta neked a lehetőséget, hogy megértsd és megváltoz­tasd a meggyőződéseidet, s ekként meggyógyítsd az eredendő fájdalmadat. Ezt értem én megbocsátás alatt. "

"Azt akarod mondani, hogy ez a helyzet ajándék, mert üzenet rejlik benne szá­momra? Egy üzenet, amelyet már réges-rég megkaphattam volna, ha képes lettem volna felismerni?
- Bizony - feleltem, - Ha felismerted volna, kevésbé lett volna rossz a közérzeted, s most nem mennél keresztül mindezen. De nem számít. A mostani alkalom is remek. Ez így tökéletes, s immár életveszélyes betegséget sem kell elő­ idézned az üzenet megértéséhez, ahogyan olyan sok ember teszi. Te már kapiskálod az üzenetet; lassan megérted, és ez­zel kezdetét veszi a gyógyulásod.
Hadd magyarázzam el neked pontosan, hogy mi tör­tént, és hogyan befolyásolta ez az életedet mostanáig! - mondtam, mivel szerettem volna, ha húgom világosan meg­ érti jelenlegi élethelyzetének dinamizmusát.
Kislányként úgy érezted, hogy a papa cserbenhagy, és nem szeret téged. Egy lányt ez képes teljesen tönkretenni. Egy kislány fejlő­dése szempontjából elengedhetetlen, hogy érezze, az édes­ apja szereti. Mivel te nem érezted ezt a szeretetet, arra a kö­vetkeztetésre jutottál, hogy biztosan veled van valami baj. Kezdtél komolyan hinni abban, hogy téged nem lehet szeretni, mert természettől fogva elégtelen vagy. Ez a meggyőző­dés mélyen befészkelte magát a tudatalattidba, és később, amikor párkapcsolatokra került a sor, vezérelni kezdte az életedet. Más szóval, az elégtelenségeddel kapcsolatos tudat alatti meggyőződésed tükröződéseként az életed mindig magába foglalt olyan tényleges helyzeteket, amelyek bebizo­nyították neked a tényt, hogy valóban nem vagy elegendő. Az élet mindig beigazolja a meggyőződéseidet.
Gyerekként az apai szeretet hiánya miatt érzett fájdalmad nagyobb volt annál, mint amit el tudtál viselni, tehát e fájdalom egy részét elnyomtad, s még sokkal többet elfoj­tottál. Amikor elnyomsz egy érzelmet, tisztában vagy a je­lenlétével, csak nem engeded a felszínre törni. Az elfojtott érzelmet ezzel szemben olyan mélyen eltemeted a tudatalat­tidba, hogy teljesen eltűnik a tudatodból.
Amikor később lassanként felismerted, hogy apád ter­mészetétől fogva nem egy szeretetteljes ember, és valószínű­leg senkit sem képes szeretni, kezdted némiképpen rehabili­tálni, avagy kigyógyítani magad az apai szeretet hiányának hatásaiból. Alighanem hagytad felszínre törni az elnyomott fájdalom egy részét, és talán bizonyos mértékig kezdted fel­ adni a meggyőződést, hogy nem vagy szeretetre méltó. El­ végre is, ha apád senkit sem képes szeretni, akkor talán nem a te hibád, hogy téged sem szeret."
/Colin c. tipping sorsfordító megbocsátás-részlet/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése